Hallo wereld!

Inhoudelijke disciplines
Ervaring op organisatorische en technische aspecten in de volgende inhoudelijke disciplines:

  • document management, contentmanagement en ontsluiting van informatie
  • callcenters, internet en e-mailmanagement
  • identiteitsmanagement, electronische handtekening
  • klant-klant processen over de gehele keten.
  • basisregistraties

Referentieprojecten
Substantiele bijdrage in de volgende referentieprojecten:

  • in 6 maanden uitbreiding call-center op meerdere lokaties voor 500 agenten inclusief werving, selectie, opleiding en ICT.
  • DigiD: projectmanagement architectuur- en ontwerp, realisatie in beheername DigiD inclusief audits en beveiliging. Tevens projectverantwoordelijke zodat de aangifte Inkomstenbelasting tegenwoordig met DigiD kan worden ondertekend.
  • Invoering burgerservicenummer: overdracht sofinummer naar gemeenten, aanpassing 200 gegevensuitwisselingen, aanpassing duizenden formulieren en documenten.
  • Opzet en invoering overheidsbrede basisregistraties waarbij gegevens aanwezige gegevens niet meer aan burgers en bedrijven uitgevraagd mogen worden.