Start

Wat is Dalirion?

Dalirion helpt organisaties de Digitale Overheid toe te passen om haar doelstellingen te realiseren op het gebied van organisatie, processen en ICT.

Wat doet Dalirion?

  • management consultancy
  • projectmanagement
  • advies en procesontwerp
  • coachen van projectmanagers en interne adviseurs.

Waar werkt Dalirion? 

Innovatie, complexe organisaties en grote gegevensintensieve processen zijn de sleutelwoorden. Dalirion heeft veel ervaring in situaties waarin gezamenlijk organisaties met verschillende belangen acteren zoals in de overheid en semi-overheid (zogenaamde ketenprocessen en projecten).

Dalirion heeft een  substantiële bijdrage geleverd in bijvoorbeeld, voor veel Nederlanders, bekende onderwerpen als burgerservicenummer, DigiD en toepassing van basisregistratires zoals het Handelsregister en de basisregistratie Personen (voorheen GBA).